Arbetstiden / Ersättning för resa med egen bil... « Tillbaka
Ersättning för resa med egen bil
Det finns två nivåer för kilometerersättning:

· 2,70 kr/km gäller för arbetstagare som träffat avtal om att använda egen bil i tjänsten.

· 2,25 kr/km gäller när man i enskilda fall fått medgivande att använda egen bil.

Den skattefria delen av ersättningen är 18 kr per mil.

Man får ingen ersättning för arbetsresor mellan hemmet och arbetsplatsen (tjänstestället). I de fall du åker från hemmet till en annan arbetsplats än tjänstestället ( dvs.till ett s.k.förrättningsställe) får du ersättning för den del av sträckan som är längre än avståndet mellan hemmet och tjänstestället.

Om du t.ex. är musiklärare och tjänstgör på flera olika skolor ska du ha ersättning för resorna mellan skolorna. Börjar du din dag på en skola som ligger längre bort än den där du arbetar mest ska du ha ersättning för mellanskillnaden i färdväg.
För själva arbetsresorna kan man yrka avdrag i självdeklarationen.

Här hittar du bilavtalet, BIL 01, bilaga 1 hittar du på sid 4 i avtalet.